post

Správa bytových domov

 Ostatné služby / meopta / 207 zhliadnutí

1.Spravované priestory

Správcovská spoločnosť sa zaoberá správou bytov, nebytových priestorov, garáží, parkovacích státí okrem iného formou Mandátnej zmluvy aj kondomínia rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov

Počet spravovaných bytov :      2 120

Nebytových priestorov :                34

Garáží :                                            254

počet zamestnancov :                       6

Software : informačný systém QI

2.Ponúkané služby

Správcovská spoločnosť sa správou bytových domov zaoberá už od roku 1998 a vzhľadom na túto skutočnosť má bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Správa bytových domov sa riadi ustanoveniami zákona 182/1993 Z.z. a jeho následnými novelami. Zároveň pri správe bytových domov zohľadňujeme individuálne požiadavky vlastníkov. Úzko spolupracujeme s volenými zástupcami a v prípade potreby sa zúčastňujeme aj stretnutí zástupcov vlastníkov v prípade spoločenstva vlastníkov aj stretnutí rady spoločenstva.

3.Správu pohľadávok riešime nasledovným spôsobom

– dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie dlžnej čiastky pravidelne raz za 3 mesiace formou upomienky

– ak dlžná čiastka presiahne výšku 3 mesačného predpisu a dlžník napriek upomienkam nereaguje, postupujeme pohľadávku právnej    kancelárii, ktorá pohľadávku rieši na náklady dlžníka, prípadne navrhujeme spôsob dobrovoľnej dražby

4.Havárie

Bytové domy v našej správe majú uzatvorenú zmluvu s havarijnou službou, ktorej služby sú k dispozícii nonstop. Havarijná služba vykonáva odstraňovanie závad havarijného charakteru na zariadeniach elektroinštalačných, vodoinštalačných, kúrenárskych, kanalizačných a plynoinštalačných. Ak sa jedná o závadu väčšieho rozsahu, vykoná potrebný zásah na zamedzenie šírenia škôd prípadného ohrozenia zdravia obyvateľov. Ak sa jedná o opravu v byte, oznámi vlastníkovi bytu druh závady a navrhne spôsob odstránenia. Výber havarijnej služby je na rozhodnutí vlastníkov podľa cenovej ponuky.

5.Výberové konanie

Výber dodávateľov správa bytov rieši v súčinnosti so zvolenými zástupcami vlastníkov bytov a NP, pripravený návrh podľa stanovených kritérií pred výberovým konaním predloží správa bytov na schválenie schôdzi vlastníkov bytov a NP. Následne správa bytov zabezpečuje uzavretie  Zmluvy o dielo. Rozsah určenej práce, predložený cenový návrh, časový horizont je priebežne kontrolovaný správcom ( prípadne stavebným dozorom ), na požiadavku vlastníkov aj určeným zástupcom vlastníkov bytov a NP.

Celé výberové konanie sa riadi platnými zákonmi a požiadavkami vlastníkov.

6. Informovanie vlastníkov

Informovanosť vlastníkov zabezpečujeme prostredníctvom hromadných mailov. Zároveň ponúkame vlastníkom prístup na informačný portál pre internetovú komunikáciu správca – vlastníci, kde si vlastníci môžu nájsť dokumenty ohľadne prevádzky bytového domu a zároveň nahlasovať závady, poruchy a požiadavky na správcu.

7.Cena za správu

Byty  7 EUR vrátane DPH ;  NP / Garáže / Parkovacie státie : výška poplatku sa určuje na základe obhliadky a následnej dohody, závisí od m2 a množstva odoberaných služieb (  elektrina, voda, havarijná služba, deratizácia, OLO a pod. )

Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o.

Hagarova 9/B ; 831 04 Bratislava

 
  • Služba ID: 1648
  • Firma: Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o.
  • Druh podnikania: Firma
Detail kontaktu

Bratislava, SlovenskoBratislavský kraj +421911347816 info@meosprava.sk http://www.meosprava.sk

Kontaktovať správou

Nie je vložená žiadna príloha

Podporované formáty: jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *