Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonania vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Pre účely používania služby servera a mobilnej aplikácie inzerentom a záujemcom, najmä vkladaniu inzerátov, sprostredkovaniu kontaktu medzi inzerentom a záujemcom, a poskytnutia služby platenej reklamy je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta (klienta) a záujemcov alebo osobné údaje poskytnuté či zadané Inzerentom (klientom) alebo záujemcom pri používaní servera (email, telefón, ipadresa, cookie, inzertné ID, popisné a fakturačné údaje pri platbách).

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, na základe ktorej Inzerent a záujemca používajú služby servera a mobilné aplikácie, a ktorej stranou je inzerent alebo záujemca, ako subjekt osobných údajov.

4. V konkrétnych prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. podmienok, pokiaľ je toto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré portál službySK ponúka.

6. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame aj služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovare a službách, ktoré vás zaujímajú.

Stránku službySK prevádzkuje súkromná osoba
Kontakt: info@sluzbysk.sk