Školstvo a vzdelávanie

Informácie pre záujemcu: Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, čestné vyhlásenie...

  • Miesto práce: Krupina
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
  • Termín nástupu: 1.12.2022
  • Platové podmienky: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 Školstvo a vzdelávanie /  Banskobystrický kraj